Feministes obrint portes i finestres de la universitat de Barcelona

Feministes: obrint portes i finestres de la Universitat de Barcelona

Curs presencial

Formador

Coordina: Patrícia Martínez, Departament d’Història

Mercedes Fernández Martorell, Departament d’Antropologia